Black jack strategi

Vi tar det från början: Målet för dig som black jack-spelare är att komma så nära 21 som möjligt underifrån, utan att överskrida summan men samtidigt komma närmare än dealern. Summan bestäms av de kort du har på handen. Dessa har sitt numeriska värde för korten 2-10, värdet 10 för klädda kort utom ess som har värdet ett eller elva beroende på värdet på de andra korten på handen.

Grundregler

Blackjack förekommer i flertalet varianter utöver den klassiska, så det är viktigt att känna till vad som gäller i varje fall. Här förklaras den klassiska varianten. Spelet inleds med att du satsar pengar. Du tilldelas därefter två kort; dealern får samtidigt två kort, ett synligt och ett med baksidan upp. I detta läge ställs du som spelare inför flera val:

  • Surrender: Att ge upp sin hand. Här skiljer sig reglerna åt något: i vissa fall kan du ge upp innan du fått veta om dealern har black jack (Early Blackjack), i andra fall måste du vänta tills dealern kontrollerat detta (Late Surrender).
  • Insurance: Endast aktuellt om dealerns synliga kort är ett ess. Du kan i detta fall välja att lägga ned din hand och få tillbaka försäkringsinsatsen, men förlorar spelinsatsen.
  • Double down: du får ett kort till och måste därefter spela ut din hand.
  • Split: Om du har två kort med samma värde kan din hand delas upp i två separata händer, som spelas var för sig.
  • Hit: Få ett kort till.
  • Stand: Att inte få fler kort eller avsluta din tur.

När du har valt ett av följande alternativ spelar dealern ut sin hand. Detta spelande sker efter husets regler som lyder enligt följande: om dealern har 16 eller lägre måste denne be om ett kort till, om hen har 17 eller högre stannar spelet och handen jämförs med din hand. Du har alltså vunnit om du kommit närmare 21 än dealern utan att "spricka", det vill säga gå över 21.

Strategischeman

För de olika varianterna av black jack finns strategischeman som kan användas för att baserat på sannolikhet avgöra vad som är bäst att göra, utifrån dina kort och dealerns öppna kort.

Strategier att undvika

Det finns minst tre strategier med dåligt utfall för dig som spelare. Den första är att alltid göra en stand, det vill säga att aldrig ta mer än två kort för att undvika risken att överskrida 21. Att aldrig splitta eller göra en double down var än mindre fördelaktigt: sämst är dock strategin att räkna med att dealerns dolda kort är en tia, en strategi som ökar bankens fördel med 10,03 %!

Öva med bonusar

Den bonus du som spelare erbjuds vid din första insats kan användas till att spela gratishänder; erfarenhet är en svårslagen strategi!

Dela vid åttor

Har du två åttor är det statistiskt fördelaktigt att dela upp dessa på två händer. Risken är annars stor att du överskrider 21 vid nästa kort.

Med dessa grundläggande strategier är det bara att ge sig ut i spelhavet: Blackjack i sikte!